Τα ψάρια εμφανίστηκαν στην γη πριν και 450 εκατομμύρια χρόνια. Από τότε έχουν υποστεί πολλές αλλαγές μέχρι να φτάσουν στις σημερινές τους μορφές. Σήμερα υπάρχουν πάνω από 30.000 είδη. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες μπορεί να είναι φαινομενικά ίδιες αλλά στην πραγματικότητα να διαφέρουν πολύ σε διάφορα μέρη μια θαλάσσιας περιοχής. Η κύριοι φυσικοί παράγοντες είναι η μορφολογία του βυθού, τα ρεύματα, το βάθος, η θερμοκρασία του νερού και η αλατότητα. Πολλά είδη ψαριών προσαρμόζονται στο δικό τους περιβάλλον και δύσκολα το εγκαταλείπουν για να πάνε σε κάποιο άλλο έστω και λίγο διαφορετικό. Η φυσική και χημική μεταβολή του περιβάλλοντος μπορεί να είναι για αυτά ολέθρια.Μάθε Περισσότερα


Τα ψάρια είναι ψυχρόαιμα και μπορούν να συντηρηθούν στις χαμηλές θερμοκρασίες του νερού που απάγει από το οργανισμό θερμότητα δεκαπλάσια από τον αέρα. Πολλά ψάρια έχουν μια έκτη αίσθηση. Μια πλευρική γραμμή ανιχνεύει ωστικά κύματα εχθρών και υποψήφιων θηραμάτων. Επίσης χρησιμεύει για την συνοχή του κοπαδιού. Τα διάφορα είδη των ψαριών έχουν πολλά μέσα και τεχνικές για να επιβιώνουν αλλά η αφθονία του οφείλετε στον μεγάλο αριθμό των αυγών που γεννούν. Ορισμένα είδη ψαριών και άλλα ζώα όπως οι γαρίδες στα πρώτα στάδια της ζωής τους ζούνε κοντά στις ανεμώνες και κρύβονται μέσα σε αυτές όταν απειληθούν. Ορισμένα ψάρια που ζουν στα ανοιχτά νερά έχουν δημιουργήσει για την προστασία του διάφορους τρόπους συμβίωσης με άλλα ζώα, όπως αυτά εδώ τα ψαράκια που συζούν με αυτές τις μέδουσες. Όταν αισθανθούν κάποιο κίνδυνο κρύβονται ανάμεσα στα κρόσσια τους. Οι ένστικτες σχέσεις ανάμεσα στα είδη είναι πολύ ισχυρές.

Τα περισσότερα είδη των ψαριών γεννούν τα αυγά τους στις ακτές και τα μικρά μένουν αρκετό καιρό εκεί πριν φύγουν για τα βαθιά νερά και την ανοικτή θάλασσα. Όταν βγαίνουν από τα αυγά τους, το ένστικτο τους τα κρατά μέσα στις κοιλότητες και τις σχισμές των βράχων, όπου μπορούν εύκολα να κρυφτούν για να προστατευτούν από τα μεγαλύτερα ζώα. Η ακτή με τις κοιλότητες, τους εδραίους οργανισμούς, τα φύκια και τις ποσειδώνιες, είναι ένας ασφαλής χώρος που προστατεύει σημαντικά τα απειράριθμα αυγά και τα νεογέννητα. Από εδώ ξεκινάει συνήθως ο κόσμος των ψαριών για να πλημμυρίσει τα πελάγη. Πέρα από την εξόντωση που θα υποστεί ένας μεγάλος αριθμός από τους φυσικούς εχθρούς τους, δέχονται συχνά εδώ την επίδραση των ρύπων που έρχονται από τοπικές πηγές ρύπανσης της στεριάς και των πετρελαιοειδών που φέρνουν τα κύματα και τα ρεύματα στην ακτή. Ξέρουμε ότι από τα εκατομμύρια αυτά ψάρια, θα επιζήσει και θα μεγαλώσει ένας σχετικά μικρός αριθμός και φυσικά ένας πολύ μικρότερος αριθμός θα φτάσει στο τραπέζι των ανθρώπων.

Subscribe @πVideoStudio https://bit.ly/3pqS8cd